Mobildataanslutning

För att få tillgång till Internet via en mobildataanslutning krävs rätt Internetinställningar.

  • Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] för att göra mobilnätsinställningar och välj sedan ett SIM-kort om du använder två SIM-kort.

  • Enheten är inställd på att automatiskt ansluta till internet när du startar en app som behöver en internetanslutning. (Inställningen kan variera beroende på vilken nätoperatör som du använder.)

    Om du inte lyckas ansluta till internet automatiskt, eller om du uppmanas till detta av din nätoperatör, ska du utföra de inställningar som din nätoperatör har angett för att ansluta åtkomstpunkten till internet.

  • Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort] för att ställa in, kontrollera eller ändra åtkomstpunkten, välj ett SIM-kort om du använder två SIM-kort och tryck sedan på [Åtkomstpunktens namn (APN)]. Om du råkar ändra en inställning av misstag kan du återställa inställningarna.

TP0001885123