Ladda enheten med en trådlös laddare

Du kan köpa en Qi-certifierad trådlös laddare för att ladda enheten trådlöst.

Om du använder enheten medan den laddas kan laddningen ta längre tid eller till och med avbrytas för att skydda batteriet. Laddningen kan inaktiveras eller laddningsfunktionen påverkas om du använder vissa appar under laddning. Om exempelvis kameran används under trådlös laddning kan vitt brus förekomma på bilden.

Se till att avlägsna eventuella skärm- eller telefonskydd när funktionen för trådlös laddning används.

Tänk på följande:

 • Placera inga metalldelar mellan enheten och laddaren på grund av risken för värmeskador.
 • Lägg inga kreditkort på laddaren eftersom dessa kan avmagnetiseras eller gå sönder.

OBS!

 • Om enheten placeras felaktigt på den trådlösa laddaren tar laddningen avsevärt längre tid.

Beskrivning av hur man laddar enheten trådlöst

 1. Placera enheten på den trådlösa laddaren enligt laddarens anvisningar.

  Spolen för trådlös laddning på enhetens baksida måste vara i kontakt med laddaren för att laddningen ska fungera.

  När laddningen börjar visas ikonen för batteriladdning i statusfältet.

 2. Ta bort enheten från den trådlösa laddaren när den är fulladdad.

Ladda en annan enhet trådlöst från enhetens batteri (Batteridelningsfunktion)

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batteridelningsfunktion].

 2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

  En symbol som anger var den andra enheten ska placeras på enhetens baksida visas.

  Om du vill sluta dela batteriet beroende på den återstående batterinivån eller batteridelningstiden trycker du på [Gräns för återstående batteri] eller [Gräns för laddningstid] och väljer sedan ett alternativ.

 3. Placera den andra enheten på enhetens baksida och rikta den mot symbolen.

  När du laddar en mobiltelefon ska du placera din enhet och mobiltelefonen i ett kors.

  Diagram som visar placeringen av din enhet och en mobiltelefon i ett kors


OBS!

 • Batteridelningsfunktion kan inte användas medan enheten laddas trådlöst.
 • Batteriladdningen går att överföra till en annan enhet med stöd för Qi. Vi kan dock inte garantera att det går att överföra batteriladdningen till alla enheter med stöd för Qi.

Tips

 • Enhetens Batteridelningsfunktion kan användas under laddning av enheten med en USB-kabel.
TP0001927875