Menyn Inställningar

Visa och ändra enhetens inställningar från menyn Inställningar.
 1. Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant och hitta sedan [Inställningar].

  Bild som visar ikonen för inställningar i panelen med appar.

 2. Tryck på [Inställningar] och välj önskad meny.
  Om du inte vet vilken meny som du ska välja kan du söka genom att skriva ett sökord i fältet [Sök i inställningar].

  Bild som visar sökfältet på menyn Inställningar.

Öppna menyn Inställningar från snabbinställningspanelen

 1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

 2. Tryck på (Ikon för inställningar).

  Bild som visar ikonen för inställningar längst ned till höger på snabbinställningspanelen.


Tips

 • Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knappar].
 • Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen] för att visa information om din enhet.
 • Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexten hittar och trycker du på (Ikon för inställningar) > (Ikon för systemmeny). Välj sedan texten bredvid (Ikon för tangentbord) och den första posten i menyn som öppnas. Därefter kan du välja önskat språk.
TP0001885067