Manuell exponering (M)

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutarhastigheten och ISO-känsligheten. Det går även att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponering.
 1. Ändra fotoläget till [M] (Manuell exponering).
 2. Ställ in fotofunktionerna på de önskade inställningarna.
 3. Välj önskad slutartid.

  Bild som visar var slutartiden ställs in på Photo Pro-standbyskärmen i läget Manuell exponering.

 4. Ställ in skärpan.
  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
 5. Ta en bild.
  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

 • För att ändra ISO-känsligheten trycker du på ISO-ikonen i funktionsmenyn och väljer önskat värde.
TP1000432087