Kontinuerlig tagning

Du kan ta stillbilder oavbrutet och sedan hitta den bästa bilden.

OBS!

 • I läget BASIC (grundläggande) kan du använda funktionerna [Kontinuerlig tagning] och [Fokusläge] när huvudkameran används i fotoläget.

Aktivera eller inaktivera funktionen [Kontinuerlig tagning]

 1. Tryck på matningslägesknappen och välj sedan ett alternativ.

  Läget BASIC (grundläggande)

  Bild som visar var matningslägesknappen är placerad

  • [Kontinuerlig HDR-tagning: Hi]: Tar HDR-bilder kontinuerligt med hög hastighet.
  • [Kontinuerlig HDR-tagning: Lo]: Tar HDR-bilder kontinuerligt med låg hastighet.
  • [Kontinuerlig tagning: Hi+]: Tar bilder kontinuerligt med maximal hastighet. Maximalt 30 bilder per sekund kan tas.
  • [Kontinuerlig tagning: Hi]: Tar bilder oavbrutet vid hög hastighet. Maximalt 20 bilder per sekund kan tas.
  • [Kontinuerlig tagning: Lo]: Tar bilder oavbrutet vid låg hastighet. Maximalt 10 bilder per sekund kan tas.
  • [Enkeltagning]: Tar en enda bild.
 2. Tryck på (Stäng-knapp) för att stänga menyn.

  Du kan även stänga menyn genom att trycka på sökaren.

Välja fokusmetod beroende på motivets rörelser

 1. Tryck på [MENU].

 2. Hitta och tryck på [Fokusläge] och välj sedan ett alternativ.

  • [Enbilds-AF]: Kamerans skärpa låses när fokuseringen är klar. Använd [Enbilds-AF] när motivet inte är i rörelse.
  • [Kontinuerlig AF]: Kameran fortsätter att hålla skärpan inställd så länge fingret hålls kvar på slutarknappen på skärmen (eller så länge enhetens slutarknapp hålls intryckt). Använd [Kontinuerlig AF] när motivet är i rörelse.
 3. Stäng menyn.

  Inställningen sparas.

Oavbruten fotografering

 1. Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret eller tryck länge på enhetens slutarknapp.

  Antalet tagna bilder anges i sökaren.

 2. Släpp slutarknappen.

  Alla foton sparas.

Välja den bästa bilden

 1. Tryck på miniatyren för att visa resultatet.

 2. Bläddra bland de tagna bilderna och välj den bild som du vill spara.

 3. Tryck på (Ikon för sekvenstagning) och välj sedan ett alternativ.

OBS!

 • Hastigheten på kontinuerlig tagning minskar när buffertminnet på din enhet blir fullt.

Tips

 • Du kan ta bilder kontinuerligt med upp till tio bilder per sekund med Bokeh-effekt i läget BASIC (grundläggande). Tryck på matningslägesknappen och välj sedan [Kontinuerlig tagning: Lo]. Även om du väljer någon annan inställning för kontinuerlig tagning än [Kontinuerlig tagning: Lo] ändras inställningen automatiskt till [Kontinuerlig tagning: Lo] när Bokeh-effekten aktiveras.
TP1000432090