Uthållighetsläge

Din enhet kan begränsa vissa funktioner som en försiktighetsåtgärder under intensiv användning. Genom att aktivera Uthållighetsläge kan du upprätthålla en hög prestanda under längre tid.
  1. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Uthållighetsläge] och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
    När enhetens yttemperatur stiger visas (Ikon för uthållighet) på skärmen.

Tips

  • Du kan flytta (Ikon för uthållighet) till önskat läge. Tryck på ikonen och håll kvar fingret tills enheten vibrerar och dra sedan i den.
  • När du trycker på (Ikon för uthållighet) visas ett pop-up-fönster med ett varningsmeddelande.
TP1000724504