Bokeh-effekt

Du kan ta foton och spela in videoklipp med Bokeh-effekt. Bokeh-effekten gör bakgrunden oskarp för att framhäva motiv i förgrunden för en konstnärlig effekt.

 1. Välj läge BASIC (grundläggande) och svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta (Ikon för Bokeh) och tryck sedan på ikonen.
  (Ikon för Bokeh) blir orange och Bokeh-effekten aktiveras.
 2. Justera genom att dra i skjutreglaget.

  Tryck på (Stäng-knapp) eller på sökaren för att dölja skjutreglaget.

  Tryck på [Av] för att stänga av Bokeh-effekten.

 3. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.

OBS!

 • Bokeh-effekten går inte att välja när (Ikon för Bokeh) är gråmarkerad.
 • Det går inte att zooma medan Bokeh-effekten används.
 • Du kan inte ändra Bokeh-effektens inställning under inspelningens gång.

Tips

 • Du kan ta bilder kontinuerligt med upp till tio bilder per sekund med Bokeh-effekt i ett fotoläge. Tryck på matningslägesknappen och välj sedan [Kontinuerlig tagning: Lo]. Även om du väljer någon annan inställning för kontinuerlig tagning än [Kontinuerlig tagning: Lo] ändras inställningen automatiskt till [Kontinuerlig tagning: Lo] när Bokeh-effekten aktiveras.
TP1000432075