Skanna QR-koder med Photo Pro

Du kan skanna QR-koder med Photo Pro.
  1. Hitta och tryck på (Ikon för Photo Pro) och ändra sedan fotoläget till [BASIC] (grundläggande).
  2. Peka med kameran mot QR-koden och tryck sedan på banderollen som visas i sökaren.

Aktivera funktionen [QR Code-läsare]

  1. Hitta och tryck på (Ikon för Photo Pro) och ändra sedan fotoläget till [BASIC] (grundläggande).

  2. Tryck på [MENU].

  3. Tryck på [QR Code-läsare] > [På].

  4. Stäng menyn.

    Inställningen sparas.

Tips

  • Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.
TP0002935606