Funktioner som används ofta i läget BASIC (grundläggande)

Ändra bildformatet

 1. Välj läget BASIC (grundläggande) och tryck sedan på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett fotoläge.Basic-läge
 2. Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta (Ikon för bildformat) och tryck sedan på ikonen.
 3. Välj önskat bildformat.

Ändra videostorleken

 1. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
 2. Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta (Ikon för videostorlek) och tryck sedan på ikonen.
 3. Välj önskad videostorlek.

Tips

 • Antalet foton och videoklipp som du kan lagra beror på vilken upplösning eller vilket MP-värde (megapixelvärde) som används och hur långa dina videoklipp är. Högupplösta foton och videoklipp tar upp mer minne, så tänk på att en lägre upplösning kan vara lämplig för vardaglig användning.

Byta mikrofoner under inspelning

 1. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
 2. Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta (Ikon för mikrofon) och tryck sedan på ikonen.
 3. Välj [Röstprioritet (bak)] eller [Alla riktningar (stereo)].

  När [Röstprioritet (bak)] är valt ska du röra den bakre panelen så lite som möjligt under inspelningen för att undvika störande ljud i inspelningen.

Justera kamerainställningarna

 1. I läget BASIC (grundläggande) trycker du på [MENU].
 2. Svep i listan för att se de tillgängliga inställningarna och välj en inställning.

  Bild över Photo Pro-inställningsmenyn


OBS!

 • Vilka inställningar som går att välja varierar mellan foto- och videolägena.

Tips

 • Tryck på [Introduktion till funktioner] för att se information om olika funktioner.
 • Tryck på [Tips] för att gå till webbplatsen med Photo Pro-tips.

Växla mellan huvudkameran och den främre kameran

 1. Tryck på (Ikon för att byta kamera) i läget BASIC (grundläggande) för att växla mellan huvudkameran och den främre kameran.


Byta lins och zoom

Det går att byta bildvinkel när huvudkameran används.

 1. Tryck på en av bildvinkelknapparna medan du använder huvudkameran i läget BASIC (grundläggande).
  • (Ultravidvinkel-knapp)
  • (x1,0-vidvinkelknapp) 
  • (x2,0-vidvinkelknapp)
 2. Zooma in bilden.
  • Dra bildvinkelknappen åt vänster och höger (i porträttläge) eller uppåt och nedåt (i landskapsläge).
  • Nyp ihop eller dra isär fingrarna på kameraskärmen.
  • Använd volymknappen.

Tips

 • Du kan zooma in och ut steglöst utan att byta bildvinkel (förutom vid inspelning).
 • Om du vill zooma med digital bearbetning för att bibehålla mer av den ursprungliga bildkvaliteten trycker du på [MENU] > [Inställningar för digital zoom] > [AI superupplösningszoom].

Minska vindbruset vid inspelning

 1. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
 2. Tryck på [MENU] > [Intelligent vindfilter].
 3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
TP1000432071