Guide för att förlänga inspelningstiden

Genom att inaktivera batteriförbrukande funktioner kan du förhindra att enhetens temperatur ökar, så att du kan göra videoinspelningar under längre tid.
  1. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
  2. Tryck på [MENU] > [Guide för att förlänga inspelningstiden].
    Batteriförbrukande funktioner anges med de rekommenderade inställningarna.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att optimera inställningarna.
TP1001272875