Program Auto (P)

Kameran justerar automatiskt exponeringen (både slutarhastighet och bländarvärde) och du kan ställa in andra fotofunktioner efter önskemål.
 1. Ändra fotoläget till [P] (Program Auto).
 2. Ställ in fotofunktionerna på de önskade inställningarna.
 3. Justera exponeringsvärdet (EV) med ratten.

  Bild som visar var ratten finns på Photo Pro-standbyskärmen i läget Program auto.

 4. Ställ in skärpan.
  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
 5. Ta en bild.
  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.
TP1000432085