Ansikte/ögon-AF (stillbild/video)

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med skärpan inställd på människors eller djurs ansikten eller ögon.

Om du vill ändra fokusmålet trycker du på ansiktet för det motiv som du vill fokusera på.

OBS!

 • I läget BASIC (grundläggande) är funktionen [Ansikte/ögon-AF] tillgänglig när huvudkameran används.

Aktivera funktionen [Ansikte/ögon-AF]

 1. Tryck på [MENU].

 2. Hitta och tryck på [Ansikte/ögon-AF] och välj sedan ett alternativ.

  • [Ansikte/ögon-AF]: Ställer in skärpan på ansikten eller ögon.
  • [Ansikts-AF]: Ställer endast in skärpan på ansikten. Batteriförbrukningen minskar när du väljer detta läge i stället för att välja [Ansikte/ögon-AF] när videoklipp spelas in.

 3. Stäng menyn.

  Inställningen sparas.

Ta en bild med funktionen [Ansikte/ögon-AF]

 1. Rikta kameran mot motivet.

  När kameran upptäcker ansikten på människor eller djur visas en avkänningsram.

 2. Tryck på det ansikte som du vill fokusera på.

 3. Ställ in skärpan.

  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.


  När [Ansikte/ögon-AF] är valt ställer kameran in skärpan på ett av ögonen med en grön ram. När [Ansikts-AF] är valt blir avkänningsramen för det valda ansiktet grön.

 4. Ta en bild.

  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

 • Vid videoinspelning ska du, efter att ha tryckt på det ansikte som du vill ställa in skärpan på i steg 2, trycka på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp för att börja spela in. Om [Ansikte/ögon-AF] väljs under inspelningen fortsätter kameran att följa och hålla skärpan inställd på ett av ögonen och om [Ansikts-AF] väljs fortsätter kameran att följa och hålla skärpan inställd på ansiktet.
TP1000432095