Minska risken för störningar med läget [Stör ej]

Du kan göra enheten tyst med läget [Stör ej], varigenom ljudet stängs av och vibrationerna stoppas, samtidigt som visuella störningar blockeras. Du kan ange vad du vill blockera och vad du tillåter.
  1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
  2. Svep åt vänster eller höger för att hitta (Stör ej-ikon) och tryck sedan på ikonen för att aktivera eller inaktivera funktionen.
    • Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på (Ikon för redigering) och drar och släpper (Stör ej-ikon) i den övre delen av skärmen.
    • För att justera inställningarna mer i detalj trycker du på (Stör ej-ikon) och håller kvar fingret.

Tips

  • Du kan även aktivera eller inaktivera läget [Stör ej] och justera de detaljerade inställningarna i menyn Inställningar. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Stör ej].
TP1001272880