Panelen Snabbinställningar

Du kan hitta och ändra inställningar från valfri skärm med panelen Snabbinställningar.
 1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.

Översikt över panelen Snabbinställningar

Bild som visar var varje funktion finns i panelen Snabbinställningar. Området längst upp, uppifrån och ned, 1 till 4. Området längst ned, från höger till vänster, 5 till 7.

 1. Ljusstyrkenivå

  Justera ljusstyrkenivån.

 2. Snabbinställningar

  Svep åt vänster eller höger för att hitta önskad inställning och tryck sedan på den för att aktivera eller inaktivera funktionen.

  Du kan, beroende på inställningen, justera fler alternativ genom att trycka med fingret på inställningen och hålla kvar.

 3. Tryck för att visa redigeringsskärmen. Du kan lägga till, ta bort eller arrangera om snabbinställningar.

 4. Status för ljud och skärm

  Ljud- och bildkvalitetsinställningarnas nuvarande status visas. Tryck på (Ikon för inställningar) för att ändra ljud- och bildkvalitetsinställningarna.

 5. Tryck för att öppna startmenyn.

 6. Tryck för att öppna menyn Inställningar.

 7. Tryck för att visa aktiva appar som kan påverka batterilivslängden, även om du inte använder dem.

  Du kan välja en app som kör och stoppa den. Alla appar kan inte stoppas.

TP1001272869