Använda enheten som plånbok

Du kan använda enheten för att betala för varor utan att behöva använda din riktiga plånbok och hantera alla betalningstjänster på ett och samma ställe. Kom ihåg att aktivera NFC-funktionen när du ska göra en betalning, innan du rör vid kortläsaren med enheten.
  1. Kontrollera att NFC är aktiverat på enheten.
  2. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC] > [Kontaktlösa betalningar].
    En lista med betalningstjänster visas.
  3. Hantera betalningstjänsterna efter önskemål och behov.
    Du kan till exempel ändra din standardbetalningstjänst.

OBS!

  • Det kan hända att mobila betalningstjänster eventuellt inte är tillgängliga i vissa länder/regioner.
  • Om du använder två SIM-kort stöds NFC-initierade betalningar endast för det NFC-aktiverade SIM-kortet i positionen SIM1 i hållaren.
TP0001884909