Funktionsmeny

Vilka inställningar som går att justera beror på fotoläget.

Vertikalt läge

Tryck på [Fn] för att öppna funktionsmenyn. Stäng funktionsmenyn genom att trycka på (Stäng-knapp).

Bild som visar var varje ikon finns på Photo Pro-standbyskärmen som visas efter att du har tryckt på Fn-knappen i läget AUTO/P/S/M i stående läge. Övre rad från vänster till höger, 1 till 6. Nedre rad från vänster till höger, 7 till 12.

Horisontellt läge

Bild som visar var varje ikon finns på Photo Pro-standbyskärmen i läget AUTO/P/S/M i liggande läge. Övre rad från vänster till höger, 1 till 6. Nedre rad från vänster till höger, 7 till 12.

 1. Matningsläge

  Enkeltagning

  Kontinuerlig tagning: Hi+: Används för att ta bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 30 bilder per sekund kan tas.

  Kontinuerlig tagning: Hi: Används för att ta bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 20 bilder per sekund kan tas.

  Kontinuerlig tagning: Lo: Används för att ta bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 10 bilder per sekund kan tas.

  Självutlösare: 3 s / Självutlösare: 10 s

  Kontinuerlig HDR-tagning: Hi: Används för att ta HDR-bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 20 bilder per sekund kan tas.

  Kontinuerlig HDR-tagning: Lo: Används för att ta HDR-bilder kontinuerligt så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker länge på enhetens slutarknapp. Maximalt 10 bilder per sekund kan tas.

  OBS!

  • Hastigheten på kontinuerlig tagning minskar när buffertminnet på din enhet blir fullt.
 2. Fokusläge

  Enbilds-AF: Använd [Enbilds-AF] när motivet inte är i rörelse. Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret eller tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan på motivet. Skärpan förblir låst tills du släpper fingret från slutarknappen på skärmen eller slutar trycka ned enhetens slutarknapp halvvägs.

  Kontinuerlig AF: Använd [Kontinuerlig AF] när motivet är i rörelse. Kameran fortsätter att hålla skärpan inställd så länge du håller kvar fingret på slutarknappen på skärmen eller trycker ned enhetens slutarknapp halvvägs.

  Manuellt fokus: Används för att ställa in skärpan manuellt med hjälp av skjutreglaget som visas bredvid [Låst]-reglaget. Du kan även trycka på (Ikon för fokusering på nära håll) eller (Ikon för fokusering långt bort) för att göra finjusteringar. Om det inte går att ställa in skärpan på motivet med automatiskt fokus kan du använda manuell fokusering.

  När du väljer [Manuellt fokus] kan du förstora bilden och justera skärpan genom att trycka på [Fokusförst.] på skärmen för val av fokusläge.

 3. Fokusområde

  Brett: Fokuserar automatiskt på hela området på skärmen.

  Mitten: Fokuserar automatiskt på motiv i mitten av bilden.

 4. Exponeringsvärde

  Används för att justera exponeringsvärdet i läget Prioritera slutarhastighet (S) och läget Manuell exponering (M) med ratten.

 5. ISO-känslighet

  ISO-känsligheten ställs in automatiskt (AUTO) eller manuellt. Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-tal (rekommenderat exponeringsindex) med ratten. Ju högre tal, desto högre känslighet.

 6. Mätmetod

  Multi: Hela bilden delas upp i ett antal områden och ljuset mäts inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (mätning med flera mönster).

  Mitten: Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts med viktning av området i mitten av bilden (centrumvägd mätning).

  Spot: Mäter endast inom mätcirkeln.

 7. Blixtläge

  Auto / Fyllnadsblixt / Reducering av röda ögon / Av / Ficklampa

 8. Kreativ stil

  ST / NT / VV / FL / IN / SH: Olika optimerade kombinationer av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan konfigurera bildbehandlingen med den perfekta balansen mellan dessa element. För närmare information om varje förinställd stil trycker du på (Knappen Visa information).

 9. Vitbalans

  Auto / Molnigt / Dagsljus / Lysrör / Glödlampa / Skugga: Används för att justera färgtonerna i enlighet med den valda ljuskällan som lyser upp motivet (förinställd vitbalans). För att finjustera färgtonerna ska du trycka på [Just.] för att visa skärmen för finjustering och sedan flytta den orangefärgade punkten till önskad position. Tryck på (Stäng-knapp) efter justeringen.

  Bild som visar finjusteringsskärmen för färgtoner när Photo Pro används

  Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Lagrar vitbalansinställningar som definierats utifrån färgtemperatur. Tryck på [Just.] för att justera färgtemperaturen med ratten och tryck sedan på [Just.] för att finjustera färgtonen med hjälp av skärmen för finjustering. Tryck på (Stäng-knapp) efter justeringen.

  Special 1 / Special 2 / Special 3: Den grundläggande vita färgen lagras i minnet under de belysningsförhållanden som gäller för tagningsmiljön. För att justera den grundläggande vita färgen ska du välja ett av objekten, trycka på [Tilläm.] och sedan följa instruktionerna på skärmen.

 10. Ansikte/ögon-AF

  Ansikte/ögon-AF / Ansikts-AF / Av

  Kameran upptäcker ansikten eller ögon på människor och djur och fokuserar på dem automatiskt.

 11. Nattfotografering

  Auto / Av: För tagning av tydliga foton nattetid eller under mörka förhållanden.

 12. Optimering av dynamiskt omfång (DRO)/Auto HDR

  Optimering av dynamiskt omfång: Används för att optimera ljusstyrkan och nyanseringen genom en analys av kontrasten mellan motivet och bakgrunden i en enda bild.

  Auto HDR: Används för att optimera ljusstyrkan och nyanseringen genom en överlappning av flera bilder som är tagna med olika exponeringar.

Omfördela eller ändra ordningen på inställningsposterna i funktionsmenyn

 1. Tryck på [MENU] > [Konfiguration] > [Anpassa Funktionsmeny].
 2. Följ anvisningarna på skärmen.
TP1000432083