Ställa in SIM-kort

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
 2. Välj ett SIM-kort.
 3. Tryck på den inställning som du vill ändra.
  Tryck på reglagen eller välj de alternativ som ska justeras.

Huvudinställningar

 • Använd SIM-kort: Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera SIM-kortet.

 • Angiven för samtal: Välj det SIM-kort som du vill använda för samtal. Du kan ställa in att välja SIM-kort varje gång du ringer ett samtal.

 • Angiven för sms: Välj det SIM-kort som du vill använda för sms.

 • Mobildata: Tryck på reglaget för att ange om SIM-kortet ska användas för datatrafik.

Tips

 • Du kan redigera namnet och färgen för SIM-kortet genom att trycka på (Ikon för redigering).

Byta data-SIM-kort automatiskt (Autobyte data-SIM)

Du kan ställa in att enheten ska byta till det andra SIM-kortet automatiskt när ett av SIM-korten saknar täckning eller om SIM-kortets dataöverföringshastighet har blivit långsam.

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [Autobyte data-SIM].

 2. Tryck på reglaget för det läge som du vill använda för att aktivera det. Välj sedan de alternativ som ska justeras.

  • [Byt data-SIM om utanför täckningsområde]: Byter automatiskt till det andra SIM-kortet när ett av SIM-korten saknar täckning. Ange vilket data-SIM-kort som är förstahandsalternativ när du använder läget [Byt data-SIM om utanför täckningsområde].

  • [Byt data-SIM när överföringshastigheten blir långsam]: Byter automatiskt till det andra SIM-kortet när dataöverföringshastigheten har blivit långsam. När du använder läget [Byt data-SIM när överföringshastigheten blir långsam] måste du ställa in tröskelvärdet för överföringshastigheten för byte mellan data-SIM-korten.

Aktivera funktionen [Smart vidarebefordran]

Om du använder två SIM-kort kan du vidarekoppla samtal till det andra SIM-kortet om ett av SIM-korten inte går att nå.

 1. Starta appen Telefon.

 2. Tryck på (Ikon för mer) > [Inställningar] > [Konton för samtal] > [Smart vidarebefordran].

 3. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.

 4. Slutför åtgärden genom att följa instruktionerna på skärmen.


OBS!

 • Det kan hända att funktionen [Smart vidarebefordran] inte går att använda beroende på kombinationen av nätoperatörer som har tillhandahållit SIM-korten.
 • Funktionen [Smart vidarebefordran] går inte att använda när funktionen [Vidarebefordra alltid] är aktiverad i appen Telefon.

Tips

 • Om du ställer in ett SIM-kort för samtal och det andra SIM-kortet för datakommunikation kan det hända att du inte kommer åt internet medan du pratar i telefon. Aktivera i så fall [Mobildata under samtal]-reglaget på SIM-kortet för samtal. Du kan nu använda datakommunikation även under samtal.
 • Om funktionen [Smart vidarebefordran] inte fungerar när du har aktiverat den bör du kontrollera att du har angett rätt telefonnummer för respektive SIM-kort. I vissa fall identifieras numren automatiskt vid konfigureringen. Annars ombeds du att ange dem manuellt.
TP1001272868