Följa ett föremål

Kameran kan detektera och följa ett föremål i rörelse.

OBS!

  • I läget BASIC (grundläggande) kan du använda funktionen [Tryck för att justera] när huvudkameran används i fotoläget.

Aktivera funktionen [Objektspårning]

  1. Tryck på [MENU].

  2. Hitta och tryck på [Tryck för att justera] > [Objektspårning].

  3. Stäng menyn.

    Inställningen sparas.

Ta en bild med funktionen [Objektspårning]

  1. Välj ett föremål att följa genom att röra vid det i sökaren.

    Tryck på (Knappen Avbryt spårning) om du vill avbryta följning.

  2. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.
TP1000432097