Datalagring

Du kan välja om stillbilder och videoklipp ska lagras i enhetens internminne eller på ett SD-kort.

  1. Tryck på [MENU].
  2. Hitta och tryck på [Datalagring] och välj sedan ett alternativ.
  3. Stäng menyn.
    Inställningen sparas.

Tips

  • Vi rekommenderar att du använder ett SD-kort med Video Speed Class 30 (V30) eller högre.
TP1000432099