Använda Side sense-menyn och flerfönstermenyn

 1. Dubbeltryck på Side sense-fältet eller hitta och tryck på (Ikon för fönsterhanterare).

  Side sense-menyn visas.

  Tryck på fliken [21:9 Flerfönster] eller svep åt vänster på skärmen för att visa flerfönstermenyn.

Översikt över Side sense-menyn

Bild som visar var varje funktion finns på Side sense-menyn. Området längst upp, 1 till 3. Området i mitten, 4 till 7. Området längst ned, från höger till vänster, 8 till 10.

 1. Huvud- och pop-up-fönster

  Tryck för att visa Side sense-menyn.

 2. 21:9 Flerfönster

  Tryck för att visa flerfönstermenyn.

  Du kan även visa flerfönstermenyn genom att dra Side sense-fältet uppåt.

  Du kan växla mellan Side sense-menyn och flerfönstermenyn genom att svepa åt vänster eller höger på skärmen.

 3. Tryck för att visa [Side sense] i menyn Inställningar.

 4. Lista över appikoner (helskärmsläge)

  Föreslagna appar visas baserat på användningen av enheten.

  Tryck på en appikon för att öppna den i helskärmsläge.

 5. Tryck för att visa fler appar som inte visas i listan.

 6. Lista över appikoner (läget för pop-up-fönster)

  Föreslagna appar visas baserat på användningen av enheten.

  Tryck på en appikon för att öppna den i läget för pop-up-fönster.

 7. Kontrollpanel för hörlurar (Headphones Connect)

  Du kan styra hörlurar tillverkade av Sony som har en funktion för applänkning.

  Kontrollpanelen för hörlurar visas när appen Headphones Connect är installerad på enheten och reglaget [Lägg till hörlurskontroller] är aktiverat under [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].

 8. Tryck för att ställa in om Side sense-fältet ska visas eller döljas för varje app.

 9. Tryck för att ta en skärmbild.

 10. Tryck för att visa aviseringspanelen.


Tips

 • Avsluta Side sense-menyn genom att utföra en av följande åtgärder.
  • Tryck utanför Side sense-menyn.
  • Dubbeltryck på Side sense-fältet.
 • Du kan visa önskade appar i en lista med appikoner. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Meny för Side sense].

Visa appar i läget delad skärm med hjälp av flerfönstermenyn

 1. Välj den app som du vill visa på den övre halvan av den delade skärmen från flerfönstermenyn.

  Bild som visar var du väljer den app som du vill visa på den övre halvan av den delade skärmen.

 2. Välj den app som du vill visa på den nedre halvan av den delade skärmen.

Tips

 • Du kan visa flerfönstermenyn genom att utföra följande åtgärder.
  • Dra Side sense-fältet uppåt.
  • Dubbeltryck på Side sense-fältet eller hitta och tryck på (Ikon för fönsterhanterare) för att visa Side sense-menyn och tryck därefter på fliken [21:9 Flerfönster] eller svep åt vänster på skärmen.
TP1000765778