Formatera minneskortet

Om enheten inte kan läsa innehållet på minneskortet kan du formatera minneskortet i enheten.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring] och tryck sedan på [Den här enheten] för att välja namnet på minneskortet.
  2. Tryck på (Ikon för mer) > [Formatera] och utför sedan formateringen i nästa dialogruta.

OBS!

  • Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla data du vill spara först.
TP0001885078