Konfigurera ett eSIM-kort (endast XQ-DE54)

Din enhet har stöd för eSIM-kort (nedladdade SIM-kort).

För att använda ett eSIM-kort behöver du göra en inställning via menyn Inställningar.

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort].
    Om du har ett SIM-kort isatt eller ett eSIM-kort redan är nedladdat trycker du på (Ikon för att lägga till).
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att skanna QR-koden från din nätoperatör.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned ett eSIM-kort.
  4. När nedladdningen av eSIM-kortet är klar trycker du på knappen [Inställningar] och därefter på reglaget [Använd SIM-kort] för att aktivera SIM-kortet.

OBS!

  • Hur man gör för att ställa in ett eSIM-kort varierar mellan olika nätoperatörer. Om inställningen inte kan genomföras med det förfarande som beskrivs här, se inställningsförfarandet från din nätoperatör.

Tips

  • Du kan aktivera eller inaktivera användningen av SIM-kort. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort], välj ett SIM-kort om du uppmanas att göra det och tryck sedan på reglaget [Använd SIM-kort] för att aktivera eller inaktivera SIM-kortet.
TP1000724495