Inspelning av enhetens skärm

Du kan spela in ett videoklipp på enhetens skärm. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne.
 1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
 2. Hitta (Ikon för skärminspelning) genom att svepa åt vänster eller höger och tryck sedan på den.
  Om det inte går att hitta ikonen på panelen Snabbinställningar trycker du på (Ikon för redigering) och drar och släpper (Ikon för skärminspelning) i den övre delen av skärmen.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att börja spela in skärmen.

  Du kan välja vad du vill spela in (enhetens ljud, ljud från mikrofonen och/eller det du rör på skärmen).

  När du vill avsluta inspelningen drar du statusfältet nedåt så att aviseringspanelen öppnas och sedan trycker du på aviseringen för skärminspelning.

OBS!

 • Det går inte att använda skärminspelningsfunktionen och liknande funktioner i andra appar tillsammans med funktionerna [Skärmbild] eller [Spela in] i Spelförbättrare-appen.
 • Det kan hända att det inte går att spela in enhetens skärm beroende på appdesignen.
TP1000432066