Skanna QR-koder

Du kan öppna QR-skannern från panelen Snabbinställningar och skanna QR-koder.
  1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att öppna panelen Snabbinställningar.
  2. Svep åt vänster eller höger för att hitta (Skanna QR-kod) och tryck sedan på ikonen.

    Bild som visar [Skanna QR-kod] i panelen Snabbinställningar.

  3. Rikta kameran mot QR-koden och tryck sedan på knappen i meddelandet som visas.

Tips

  • Du kan även använda Photo Pro för att skanna QR-koder.
TP1001272870