Datum och tid

Du kan ändra datum och tid på enheten.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Datum och tid].
  2. Tryck på önskat alternativ för att redigera och ändra värdena.
    • Om du vill ställa in datumet eller klockan manuellt trycker du på reglaget [Automatisk datum och tid] för att stänga av funktionen.
    • Om du vill ställa in tidszonen manuellt trycker du på reglaget [Ange tidszon automatiskt] för att stänga av funktionen.
    • Tryck på reglaget [Ställ in tidszon utifrån plats] för att aktivera inställningen av tidszon utifrån platsen där du befinner dig.
TP0002396532