HDR-videoinspelning

Aktivera HDR (High Dynamic Range) för att få dina videoklipp att se mer dramatiska ut och mer lika verkligheten.

När [HDR(HLG/BT.2020)] är valt spelas video in med en kombination av HLG för gammakurvan och BT.2020 för färgrymden.

När [SDR(BT.709)] är valt spelas video in med en kombination av standardgammakurvan och BT.709 för färgrymden.

  1. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
  2. Tryck på [MENU] > [HDR-/SDR-format].
  3. Välj formatet HDR eller SDR.

OBS!

  • Det kan hända att inställningen [HDR-/SDR-format] inte går att välja till följd av inställningen [Videostorlek].
TP1000432076