Geotaggning

Du kan spara dina stillbilder och videoklipp med uppgift om platsen där de togs. Detta kallas för geotaggning. Alternativet att geotagga din stillbilder och videoklipp kräver ett trådlöst nätverk och att GPS-funktionen är aktiverad.
  1. Tryck på [MENU].
  2. Hitta och tryck på [Spara plats] > [På].
  3. Stäng menyn.
    Inställningen sparas.

Statusikoner för geotaggning

  • (Ikon för erhållen GPS): Den geografiska positionen är sparad.

  • (Ikon för erhållande av GPS): Den geografiska positionen hämtas.

TP1000432100