NFC (Near Field Communication)

NFC är en trådlös teknik med en maximal räckvidd på en centimeter, så enheterna som ska utbyta data måste hållas nära varandra.

NFC-avkänningsområdet sitter på enhetens baksida. Håll enheten mot den andra enheten eller en NFC-läsare, så att N-märkena vidrör varandra. Se till att båda enheterna har NFC-funktionen påslagen.

OBS!

  • Vid användning av vissa appar kan en del NFC-funktioner vara aktiverade även när enheten är avstängd. Observera att inte alla enheter har stöd för den här funktionen.

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [NFC].
  2. Tryck på reglaget [Använd NFC] för att aktivera eller inaktivera funktionen.


OBS!

  • Du kan behöva ha Wi-Fi aktiverat eller Bluetooth-funktionen aktiverad på båda enheterna för att anslutningen ska fungera.

Tips

  • Du kan ansluta enheten till andra NFC-kompatibla enheter från Sony, till exempel en högtalare eller ett par hörlurar. Se användarhandboken för den kompatibla enheten för att få närmare information när du ska upprätta den här typen av anslutning.
TP0001885141