Så använder du Extern monitor-appen

Genom att ansluta till en extern kamera som till exempel Sony Alpha-kameror kan appen Extern monitor hjälpa dig i följande situationer:

 • Dra fördel av Xperias högupplösta display genom att använda den som en kameramonitor.
 • Se till att motivet är i fokus genom att nypa eller dra isär på smarttelefonens skärm för att zooma in eller ut.
 • Hitta den bästa belysningen i olika bildtagningsmiljöer med hjälp av funktionen Justera ljusstyrka.

 • Du kan kontrollera exponering och fokus för videoinmatningen genom att visa information om vågform, falsk färg, zebra och konturframhävning.
 • Du kan spela in videon som du övervakar på Xperia och använda den som säkerhetskopia vid behov.


Genom att använda strömningsläget kan du livestreama var som helst ifrån via ett mobilnät medan du tittar på videoinnehåll från en extern kamera.

 • Skicka ut 4K högupplöst innehåll från den anslutna kameran till din målgrupp.
 • Publicera enkelt ditt innehåll på olika sociala medier med RTMP-protokollet.


När du använder appen Extern monitor ska du ansluta en videoenhet som har stöd för USB Video Class-utgång (UVC) till din Xperia-enhet.

OBS!

 • Videoklipp visas med begränsat omfång på din Xperia-enhet oberoende av omfånget på videoingången från den anslutna videoenheten. Luminansen och färgen för videoklippet som visas på Xperia-enheten kan avvika från originalvideon beroende på videosignalen och videoformatet.

Tips

 • När 4K-video skickas från den anslutna videoenheten är bildrutehastigheten begränsad till 30 fps (bilder per sekund).
 • Om anslutningen till den anslutna videoenheten är instabil kan du prova att använda en bildrutehastighet på 30 fps. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Monitorinställningar] > [Max bildhastighet].

Bild som visar hur du ansluter din Xperia till en extern kamera

 1. Hitta och tryck på (Ikon för extern monitor) för att starta Extern monitor-appen.
  Om (Ikon för extern monitor) inte finns i panelen med appar ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Anslutningsval] > [Extern monitor] och sedan trycka på reglaget [Visa appen Extern monitor].
 2. Anslut en videoenhet.
  • Anslut en videoenhet som har stöd för USB Video Class (UVC)-utgång till din Xperia via en USB Type-C-kabel.
  • Anslut en videoenhet som har stöd för HDMI-utgång till din Xperia med en HDMI-kabel och en HDMI-UVC-konverteringsadapter.

  Tips

  • Se supportwebbplatsen för Xperia för mer information om anslutning av en videoenhet.
 3. Tryck på [Läge] och välj sedan [Monitorläge] eller [Strömningsläge].
  Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.

Översikt över monitorläget i appen Extern monitor

Bild som visar var de olika parametrarna finns på skärmen för den externa monitorns monitorläge. Området till höger, uppifrån och ned, 2 till 9. Området till vänster, nedifrån och upp, 10 till 14 och 1.

 1. Batteristatus

 2. Tryck för att växla till speglingsläget.

  Videoklipp strömmas och spelas in med normal bild även i speglingsläget.

 3. Tryck för att låsa skärmen och undvika oavsiktliga åtgärder.

 4. Tryck för att justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget.

 5. Tryck för att välja visning av funktioner för fotograferingshjälp bland DISP1, DISP2 och OFF.

  Du kan ställa in ofta använda kombinationer av funktioner för fotograferingshjälp som DISP1 eller DISP2 genom att trycka på (Ikon för visning av funktioner för fotograferingshjälp).

 6. Tryck för att ställa in funktionerna för fotograferingshjälp för DISP1 respektive DISP2.

  Tryck på fliken DISP1 eller DISP2 i menyn som öppnas och tryck sedan på respektive reglage för att visa eller dölja funktioner.

  Tryck på (Ikon för redigering) för att göra inställningar för de olika funktionerna.

  • [Rutnätslinjer]: Välj vilken typ av rutnät som ska visas.
  • [Ramlinjer]: Välj mellan olika bildformat.
  • [Vågform]: Välj mellan olika vågformstyper.
  • [Falsk färg]: Anpassa falska färger och deras omfång genom att trycka på (Ikon för inställningar). Du kan anpassa upp till tre inställningar.
  • [Zebra]: Ändra zebranivån med reglaget för zebra-ljusstyrka.
  • [Konturframhävning]: Välj en konturframhävningsfärg och dess nivå.

 7. Tryck för att rotera skärmen 180 grader.

 8. Tryck för att ställa in mer detaljerade inställningar.

 9. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.

 10. Tryck för att välja [Monitorläge] eller [Strömningsläge].

 11. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera inspelade videoklipp.

 12. Ljudstatus

 13. Videoformat/bildrutehastighet/återstående inspelningstid

 14. Valt läge


Zooma in eller ut på skärmen

Nyp ihop eller dra isär fingrarna på skärmen.

Du kan anpassa zoomfunktionen. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Monitorinställningar] och justera sedan inställningarna i kategorin [Zoom].

TP1000432055