Ta en selfie med den handstyrda slutaren

Använd den handstyrda slutaren för att ta ett foto automatiskt en viss tid efter att kameran har upptäckt handen. Funktionen för handstyrd slutare går bara att använda när den främre kameran används.
 1. Tryck på (Ikon för att byta kamera) för att aktivera den främre kameran i läget BASIC (grundläggande).
 2. Tryck på [MENU].
 3. Tryck på [Handstyrd slutare] > [På].
 4. Stäng menyn.
  Inställningen sparas.
 5. Vänd handflatan med fingrarna rakt uppåt mot kameran.
  När kameran har upptäckt din hand och en viss tid har förflutit tas en selfie.

OBS!

 • Funktionen Handstyrd slutare är inte tillgänglig när du använder Bokeh-effekten.

Tips

 • När självutlösaren är inställd startar timern när kameran har upptäckt handen.
TP1000432073