Använda funktionerna för fokushjälp

I detta avsnitt beskrivs funktioner som är användbara vid inställning av skärpan i läget AUTO/P/S/M.

Använda funktionen för fokusförstoring

När fokusläget är inställt på [Manuellt fokus] i läget P/S/M kan du förstora bilden och ställa in skärpan.

  1. Gå till läget för manuellt fokus och tryck på (Ikon för fokusförstoring) eller dubbeltryck på det område som du vill förstora.

  2. Dra i sökaren för att flytta det förstorade området och dra sedan i skjutreglaget för att ställa in skärpan.

    Du kan även trycka på (Ikon för fokusering på nära håll) eller (Ikon för fokusering långt bort) för att göra finjusteringar.

Använda funktionen för konturframhävning

Konturframhävning hjälper dig att kontrollera skärpeinställningen genom att förstärka konturerna för områden i fokus.

  1. Tryck på [MENU] > [Fokus].

  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Konturframhävning].

Tips

  • Du kan välja konturframhävningsfärg. Tryck på [MENU] > [Fokus] > [Konturframhävningsfärg] och välj ett alternativ.
TP1001272876