Panorama

Med appen Panorama kan du ta vidvinkelfoton och panoramafoton.
  1. I läget BASIC (grundläggande) trycker du på [Mer] > (Ikon för panorama).
  2. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.
  3. För kameran sakta och stadigt i den rörelseriktning som indikeras på skärmen.
  4. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp igen på den plats där du vill stoppa.
TP1000432081