Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Parkoppling krävs för att ansluta enheten till andra Bluetooth-enheter.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång kommer din enhet ihåg denna parkoppling.

Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [Parkoppla en ny enhet].
  En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
 2. Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.

Tips

 • Din enhet har stöd för LE Audio. LE Audio är en ljudkommunikationsstandard för Bluetooth-teknik.
 • Separata LE Audio-enheter, t.ex. trådlösa hörlurar eller surround-högtalare, parkopplas och ställs in som en grupp automatiskt om de har stöd för gruppfunktionen.
 • Se instruktionshandboken för LE Audio-enheten för mer information om det visade namnet för LE Audio-enheten.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
 2. Under [Sparade enheter] trycker du på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.


Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].
 2. Gå till [Sparade enheter] och tryck på (Ikon för inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
 3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].


OBS!

 • För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.
 • När du parkopplar med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp ska du använda inställningen [Bluetooth-fjärrkontroll] i Photo Pro eller Video Pro.
TP0001885164