Ljudsignaler

Du kan välja om kameran ska avge ljud, t.ex. ett slutarljud, ljud i början och slutet av videoinspelningar eller en serie pipljud för nedräkningen när du använder självutlösaren.
  1. Tryck på [MENU].
  2. Hitta och tryck på [Ljudsignaler] och välj sedan ett alternativ.
  3. Stäng menyn.
    Inställningen sparas.
TP1000432103