Nattfotografering

I läget BASIC (grundläggande) och AUTO (Auto) kan du ta tydliga foton nattetid eller under mörka förhållanden.
  1. Gå till läget BASIC (grundläggande) eller AUTO (Auto), tryck på (Ikon för nattfotografering) och välj sedan [Auto] eller [Av].

Tips

  • När funktionen [Nattfotografering] är aktiverad blir ikonen orange i läget BASIC (grundläggande) och (Ikon för aktiv nattfotografering) visas i sökaren i läget AUTO (Auto).
TP1001272878