Visning af resultat

stillbillede, film

Mens du trykker ned på den tast som [Visning af resultat] er tildelt til, kan du kontrollere forhåndsvisningen af billedet med de anvendte DRO-, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger. Kontroller forhåndsvisningen af optageresultatet inden optagelsen udføres.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Specialtastindstil.] → indstil [Visning af resultat]-funktionen til den ønskede tast.
  2. Bekræft billedet ved at trykke på den tast som [Visning af resultat] blev tildelt til.

Tip!

  • De DRO-indstillinger, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger, som du har indstillet, gengives på billedet for [Visning af resultat], men visse effekter kan ikke forhåndsvises afhængigt af optageindstillingerne. Selv i det tilfælde anvendes de valgte indstillinger til de billeder, som du optager.