Auto programmeret

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO].
  1. Indstil tilstandsknappen til P (Auto programmeret).
  2. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
  3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Programskift

Når du ikke anvender en blitz, kan du ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blænden (F-værdi) uden at ændre den passende eksponering indstillet med kameraet.

Drej på den forreste/bagerste vælger for at vælge kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed.

  • "P" på skærmen ændres til "P*", når du drejer på den forreste/bagerste vælger.
  • For at annullere programskift skal optagetilstanden indstilles til noget andet end [Auto programmeret], eller du kan slukke for kameraet.

Bemærk!

  • Programskift anvendes muligvis ikke afhængigt af omgivelsernes lysstyrke.
  • Indstil optagetilstanden til en anden end "P" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.
  • Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.