Zoomhastig. (Fjernbetjening) (stillbillede/film)

stillbillede, film

Indstiller zoomhastigheden, når du udfører zoomhandlinger vha. fjernbetjeningen (sælges separat) eller [Kont. m, smartphone]. Dette kan indstilles separat for optagelsesstandby og filmoptagelse.

  1. MENU (Optagelse) → [Zoom][ Zoomhastig.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Hastighedstype:
Indstiller, om zoomhastigheden skal låses eller ej. ([Variabel]/[Fastsæt])
Fast hast. :
Indstiller zoomhastigheden under optagelsesstandby, når [Hastighedstype] er indstillet til [Fastsæt]. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))
Fast hast. :
Indstiller zoomhastigheden under filmoptagelse, når [Hastighedstype] er indstillet til [Fastsæt]. (1 (Langsom) til 8 (Hurtig))

Tip!

  • Når [Hastighedstype] er indstillet til [Variabel], øger tryk på zoomknappen på fjernbetjeningen zoomhastigheden (nogle fjernbetjeninger understøtter ikke variabel zoom).
  • Hvis [Hastighedstype] er indstillet til [Fastsæt], indstilles der en høj hastighed for [Fast hast.], og der indstilles en langsom hastighed for [Fast hast.], og billedvinklen kan ændres hurtigt under optagelsesstandby og langsomt under filmoptagelse.

Bemærk!

  • Hvis du øger zoomhastigheden, optages lyden af zoombetjeninger muligvis.