Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet, og tænder for kameraet, vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.
  • Hvis (Advarsel)-ikonet eller (Funktionsfejl)-ikonet vises, er der noget galt med hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera.

De viste antal afspejler følgende forhold:

  • Brug af et Sony-hukommelseskort
  • [Format] er indstillet til [3:2], og [JPEG-billedstr.]/[HEIF-billedstør.] er indstillet til [L: 12M]. *1


Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(Enhed: billeder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/ Filformat SD-hukommelseskort CFexpress Type A-hukommelseskort
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Standard 15000 30000 17000 35000
JPEG Fin 11000 22000 12000 25000
JPEG Ekstra fin 6000 12000 7000 14000
HEIF Standard 21000 43000 25000 48000
HEIF Fin 16000 33000 19000 38000
HEIF Ekstra fin 12000 24000 13000 28000
RAW og JPEG (Komprimeret RAW)*2 2600 5300 3000 6100
RAW og HEIF (Komprimeret RAW)*2 2800 5700 3300 6700
RAW (Komprimeret RAW) 3500 7000 4100 8100
RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW)*2 1600 3200 1800 3800
RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW)*2 1700 3400 1900 4000
RAW (Ukomprimeret RAW) 1900 3800 2200 4400

*1Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

*2JPEG-billedkvalitet, når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]
HEIF-billedkvalitet, når [RAW og HEIF] er valgt: [Fin]

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9999 billeder, vises der "9999".