Bluetooth-indstillinger

Kontrollerer indstillingerne for tilslutning af kameraet til en smartphone eller Bluetooth-fjernbetjening via en Bluetooth-tilslutning.

Hvis du ønsker at parre kameraet og smartphonen for at anvende funktionen til lænkning af stedinformation, skal du se " Stedinformation ".

Hvis du ønsker at udføre parring for at kunne anvende en Bluetooth-fjernbetjening, skal du se " Bluetooth-fjernb. ".

  1. MENU (Netværk) → [Bluetooth]→ Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Bluetooth-funktion:
Indstiller, om Bluetooth-funktionen på kameraet skal aktiveres eller ej. (Til/Fra)
Parring:
Viser skærmen til parring af kameraet og smartphonen eller Bluetooth-fjernbetjeningen.
Vis enhedsadresse:
Viser kameraets BD-adresse.