Rødøjereduktion

stillbillede

Når du anvender blitzen, udløses den to eller flere gange inden optagelse for at reducere problemet med røde øjne.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Blitz][Rødøjereduktion] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.
Fra:
Bruger ikke rødøjereduktion.

Bemærk!

  • Rødøjereduktion giver muligvis ikke de ønskede effekter. Det afhænger af individuelle forskelle og forhold, som f.eks. afstanden til motivet, eller om motivet kigger på den indledende blitzaffyring eller ej.