Forside

Illustration af kameraets forside

Illustration af kameraet uden objektivet

 1. Mikrofon

  Dæk ikke denne del til ved filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.

 2. AF-lampe/Selvudløserlampe/Synligt lys- og IR-sensor

  Dæk ikke denne del til ved optagelse.

 3. ON/OFF (Strøm)-kontakt/Udløserknap
 4. Forreste vælger

  Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

 5. Infrarød fjernbetjeningssensor
 6. Objektivfrigørelsesknap
 7. Monteringsindeks
 8. Billedsensor*
 9. Fatning
 10. Objektivkontakter*

*Rør ikke direkte ved disse dele.