Sådan bruges "Hjælpevejledning"

"Hjælpevejledning" er en "webbetjeningsvejledning", som er blevet designet til at beskrive funktioner og betjeningsmetoder for dette kamera. Brug "Hjælpevejledning" til at søge efter enhver oplysning, som du behøver, for at kunne udnytte kameraet fuldt ud.
("Hjælpevejledning"-skærmene, der vises på denne side, er kun vejledende. De kan afvige fra den faktiske skærmvisning på din model.)

Tip!

  • Den "Betjeningsvejledning", som følger med kameraet, indeholder en beskrivelse af de grundlæggende betjeningsmetoder og forholdsregler for brug. Se "Betjeningsvejledning" i kombination med denne "Hjælpevejledning".

Sådan finder du dine ønskede oplysninger

Metode A: Søgning efter nøgleord

Indtast et søgenøgleord ("hvidbalance", "fokusområde" osv.), og brug søgeresultaterne til at få vist den beskrivelsesside, som du ønsker at se. Hvis du indtaster to eller flere nøgleord ved at adskille dem med mellemrum (blanktegn), kan du søge efter sider, som indeholder alle disse nøgleord.


Metode B: Visning af indholdsfortegnelsen

Vælg en overskrift fra indholdsfortegnelsen for at få vist beskrivelsessiden.

Skærmbillede vist på en computer

Illustration af, hvornår Hjælpevejledning vises på en computerskærm

Skærmbillede vist på en smartphone

Illustration af, hvornår Hjælpevejledning vises på en smartphoneskærm


Metode C: Søgning efter funktioner fra MENU

Hvis du ønsker at søge efter oplysninger, mens du kontrollerer dem mod kameraets MENU-skærm, skal du bruge "Søgning efter funktioner fra MENU"-siden. Vælg et MENU-punkt på listen for at gå direkte til beskrivelsessiden.

Visning af oplysninger om relaterede funktioner

"Relateret emne" nederst på hver side viser sektioner, som indeholder oplysninger, der er relateret til den beskrivelsesside, der vises i øjeblikket. For at få en dybere forståelse af den aktuelt viste side skal du også se de nævnte sektioner.

Udskrivning af alle siderne i "Hjælpevejledning"

For at udskrive alle siderne skal du vælge [ Udskrivelig PDF]-knappen i øverste højre hjørne på den øverste side. Når PDF-filen vises, skal du bruge udskrivningsmenuen i browseren til at udskrive den.

Denne funktion er ikke til rådighed på visse sprog.

Kun udskrivning af den aktuelt viste side (kun på en computer)

Hvis du kun vil udskrive den side, der vises i øjeblikket, skal du vælge [ Udskriv]-knappen øverst på siden. Når udskrivningsskærmen vises, skal du angive din printer.