Valg af hvilket hukommelseskort som skal afspilles (Vælg afspil.medie)

Vælger en åbning, der indeholder et hukommelseskort.

  1. MENU (Afspil) → [Afspilningsmål][Vælg afspil.medie] → ønsket åbning.

Detaljer om menupunkt

Slot 1:
Vælger åbning 1.
Slot 2:
Vælger åbning 2.

Bemærk!

  • Når du vælger [Datovisning] i [Visningstilstand], afspiller kameraet kun billeder fra et hukommelseskort valgt vha. [Vælg afspil.medie].