Anvendelige hukommelseskort

Dette kamera understøtter CFexpress Type A-hukommelseskort og SD-hukommelseskort (UHS-I-, UHS-II-kompatible).
Når du anvender microSD-hukommelseskort med dette kamera, skal du sørge for at bruge den passende adapter.

For optagelse af stillbilleder

Følgende hukommelseskort kan anvendes.

 • CFexpress Type A-hukommelseskort
 • SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort

Til filmoptagelse

Filmoptagelsesformater og kompatible hukommelseskort er som følger.

Filformat Maksimal bithastighed som kan optages Understøttet hukommelseskort
XAVC S HD 100 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort
 • SDHC/SDXC-kort (U3 eller højere)
XAVC S 4K 280 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V60 eller højere
XAVC HS 4K 280 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V60 eller højere
XAVC S-I 4K 600 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere
XAVC S-I HD 222 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere


Ved optagelse af slow- &hurtigmotion

Filformater og kompatible hukommelseskort er som følger.

I slowmotionoptagelse er optagebithastigheden højere end normalt. Du skal muligvis bruge et hukommelseskort, som kan skrives med en højere hastighed.

Filformat Maksimal bithastighed som kan optages Understøttet hukommelseskort
XAVC S HD 500 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V60 eller højere*1
XAVC S 4K 560 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V60 eller højere*2
XAVC HS 4K 500 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V60 eller højere*2
XAVC S-I 4K 1200 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere*3
XAVC S-I HD 890 Mbps
 • CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere)
 • SDXC V90 eller højere*4

*1 Når [Billedfrekvens] er indstillet til [240fps]/[200fps], kan det være nødvendigt at bruge et SDXC V90-hukommelseskort.

*2 Når [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps], kan det være nødvendigt at bruge et SDXC V90-hukommelseskort.

*3 Ved slowmotionoptagelse kræves der et CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere).

*4 Når [Billedfrekvens] er indstillet til [240fps]/[200fps], kræves der et CFexpress Type A-hukommelseskort (VPG200 eller højere).

Bemærk!

 • Når du optager en proxyfilm, er der muligvis behov for et hukommelseskort med højere hastighed.
 • CFexpress Type B-hukommelseskort kan ikke anvendes.
 • Når der anvendes et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tidsperioder, opdeles de optagede film i filer på størrelse af 4 GB.
 • Når der optages en film på hukommelseskort i både åbning 1 og åbning 2 med de følgende kameraindstillinger, skal du indsætte to hukommelseskort med det samme filsystem. Film kan ikke optages samtidigt, når der anvendes en kombination af exFAT-filsystemet og FAT32-filsystemet.
  Hukommelseskort Filsystem
  CFexpress Type A-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort exFAT
  SDHC-hukommelseskort FAT32
 • Oplad batteripakken tilstrækkeligt, inden du forsøger at genoprette databasefilerne på hukommelseskortet.