Ans/øje-mot.reg. (stillbillede/film)

stillbillede, film

Vælger det mål, der skal registreres med ansigts-/øje-AF-funktionen.

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ans/øje-mot.reg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Menneske:
Registrerer menneskeansigter/-øjne.
Dyr:
Registrerer dyreøjne.

Tip!

  • For at kunne registrere dyreøjne skal du arrangere kompositionen, så begge øjnene og næsen på dyret er inden for billedvinklen. Når først du fokuserer på dyrets ansigt, vil dyrets øjne nemmere blive detekteret.

Bemærk!

  • Når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr], kan de følgende funktioner ikke bruges:
    • Ansigt i multimål.
    • Regist. ansigtspri.
    • Funktion til registrering af øjne under filmoptagelse
  • Selv når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Dyr], kan øjnene på visse typer dyr ikke registreres.