Formater

Når du bruger et hukommelseskort med dette kamera for første gang, anbefaler vi, at du formaterer kortet med kameraet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet. Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem værdifulde data på en computer e.l.

  1. MENU (Optagelse) → [Medie][Formater] → ønsket hukommelseskortåbning.

Bemærk!

  • Ved formatering slettes alle data permanent, herunder beskyttede billeder og registrerede indstillinger (fra M1 til M4).
  • Aktivitetslampen lyser under formatering. Fjern ikke hukommelseskortet, mens aktivitetslampen lyser.
  • Formatér hukommelseskortet på dette kamera. Hvis du formaterer hukommelseskortet på computeren, er hukommelseskortet muligvis ikke anvendeligt afhængigt af formateringstypen.
  • Det kan muligvis tage nogle få minutter at gennemføre formatering afhængigt af hukommelseskortet.
  • Du kan ikke formatere hukommelseskortet, hvis den resterende batteriopladning er mindre end 1%.