Berør.panel/-plade

stillbillede, film

Berøringsbetjeninger, når der optages med skærmen, kaldes "berøringspanelbetjeninger" og berøringsbetjeninger når der optages med søgeren, kaldes "berøringspladebetjeninger". Du kan vælge om berøringspanelbetjeninger eller berøringspladebetjeninger skal aktiveres.

  1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berør.panel/-plade] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Begge gyldige:
Aktiverer både berøringspanelbetjeninger, når der optages med skærmen, og berøringspladebetjeninger, når der optages med søgeren.
Kun berør.panel:
Aktiverer kun berøringspanelbetjeningerne, når der optages med skærmen.
Kun berør.plade:
Aktiverer kun berøringspladebetjeningerne, når der optages med søgeren.