Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Auto. skift opt.medie

Hvis et hukommelseskort i brug fyldes op, eller du har glemt at sætte et hukommelseskort ind i en åbning, kan du optage billeder på det andet hukommelseskort.

 1. MENU (Optagelse) → [Medie][Opt.medieindstil.][Auto. skift opt.medie] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Kameraet begynder automatisk at optage på det andet hukommelseskort, når et hukommelseskort i brug fyldes op, eller hvis du har glemt at sætte et hukommelseskort i.
Fra:
Kameraet udfører ikke [Auto. skift opt.medie].


Sådan skifter kameraet den anvendte hukommelseskortåbning

Når [Optagetilstand] er indstillet til [Standard]:

Når der ikke kan optages billeder på det anvendte hukommelseskort, skifter [Priori. optagemedie] automatisk, og billeder gemmes på det andet hukommelseskort.
Når det andet hukommelseskort fyldes op efter skift, begynder kameraet at optage på den tidligere åbning igen.


Eksempel: Når [Priori. optagemedie] er indstillet til [Slot 1]

Illustration som viser, hvordan optagedestinationen kan skiftes mellem åbning 1 og åbning 2

Grå del af illustrationen: Optagelse af billeder

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Hukommelseskortet er udskiftet med et, der kan optages på.Når du optager det samme billede samtidigt på to hukommelseskort:

 • Optagelse af stillbilleder med [Optagetilstand] indstillet til [Simultan opt. ()]
 • Optagelse af film med [Optagetilstand] indstillet til [Simultan opt. ()]
 • Optagelse af stillbilleder eller film med [Optagetilstand] indstillet til [Simul. op. (/)]

Kameraet stopper samtidig optagelse, når ét af hukommelseskortene er fyldt op. Når du fjerner det hukommelseskort, som er blevet fyldt op, begynder kameraet at optage på det andet hukommelseskort.
Når du udskifter det hukommelseskort, som er blevet fyldt op, med et hukommelseskort, der kan optages på, starter kameraet samtidig optagelse med den valgte indstilling igen.


Eksempel: Når [Priori. optagemedie] er indstillet til [Slot 1]
([Optagetilstand]: [Simul. op. (/)])

Illustration som viser, hvordan optagedestinationen kan skiftes mellem åbning 1 og åbning 2

Grå del af illustrationen: Samtidig optagelse er til rådighed.

Mørkegrå del af illustrationen: Optagelse er deaktiveret.

Lysegrå del af illustrationen: Det samme billede kan ikke optages samtidigt.

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Hukommelseskortet er fjernet.

(C): Der er indsat et hukommelseskort, der kan optages på.

 • Billeder, der ikke optages samtidigt (for eksempel: stillbilleder under [Simultan opt. ()]), fortsætter med at optages på det andet hukommelseskort, når det anvendte hukommelseskort er fyldt op.
 • Når det anvendte hukommelseskort fyldes op under optagelse af en film, fortsætter filmen med at optages på det andet hukommelseskort, indtil den igangværende optagelse afsluttes.


Ved optagelse af billeder separat til to hukommelseskort i formaterne RAW og JPEG/HEIF:

 • Når [Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG]/[RAW og HEIF], og [Optagetilstand] er indstillet til følgende:
  • [Sort. (RAW/JPEG)]
  • [Sorter (RAW/HEIF)]
  • [Sort. (JPEG/RAW)]
  • [Sorter (HEIF/RAW)]

Kameraet stopper optagelsen, når ét af hukommelseskortene er fyldt op. Når du fjerner det hukommelseskort, som er blevet fyldt op, begynder kameraet at optage i både RAW- og JPEG-/HEIF-formaterne på det andet hukommelseskort.
Når du udskifter det hukommelseskort, som er blevet fyldt, med et hukommelseskort der kan optages på, begynder kameraet at optage de to typer billeder separat med den valgte indstilling igen.


Eksempel: Når [Priori. optagemedie] er indstillet til [Slot 1]
([Optagetilstand]: [Sort. (RAW/JPEG)])

Illustration som viser, hvordan optagedestinationen kan skiftes mellem åbning 1 og åbning 2

Grå del af illustrationen: Billeder sorteres efter filformatet.

Mørkegrå del af illustrationen: Optagelse af stillbilleder er deaktiveret (film kan optages).

Lysegrå del af illustrationen: Billeder kan ikke sorteres.

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Hukommelseskortet er fjernet.

(C): Der er indsat et hukommelseskort, der kan optages på.

 • Når det anvendte hukommelseskort fyldes op under optagelse af film, begynder kameraet at optage på det andet hukommelseskort.


Ved optagelse af stillbilleder og film separat på to hukommelseskort:

 • Når [Optagetilstand] er indstillet til [Sorter (/)]

Når ét af hukommelseskortene er fyldt op, optages både stillbilleder og film til det andet hukommelseskortet.
Når du udskifter det hukommelseskort, som er blevet fyldt, med et hukommelseskort der kan optages på, begynder kameraet at optage de to typer billeder separat med den valgte indstilling igen.


Eksempel: Når [Priori. optagemedie] er indstillet til [Slot 1]
([Optagetilstand]: [Sorter (/)])

Illustration som viser, hvordan optagedestinationen kan skiftes mellem åbning 1 og åbning 2

Grå del af illustrationen: Billeder sorteres efter billedtype.

Lysegrå del af illustrationen: Billeder kan ikke sorteres.

(A): Optagelse er ikke længere mulig på hukommelseskortet (på grund af manglende kapacitet osv.).

(B): Hukommelseskortet er fjernet.

(C): Der er indsat et hukommelseskort, der kan optages på.

Tip!

 • Billeder optages på hukommelseskortet i den åbning, som vises på skærmen med et pilesymbol. Når kameraet skifter åbning med [Auto. skift opt.medie], skal du udskifte hukommelseskortet i den tidligere åbning med et hukommelseskort, der kan optages på.
 • Hvis [Optagetilstand] er indstillet til [Standard], skifter indstillingen for [Priori. optagemedie] automatisk, når åbningen skiftes. Hvis du vil optage på den anvendte åbning, inden der skiftes, skal du vælge den ønskede åbning igen med [Priori. optagemedie].
 • Hvis du ønsker at optage kontinuerligt med de indstillinger, der er valgt med [Optagetilstand] og [Priori. optagemedie], skal du indstille [Auto. skift opt.medie] til [Fra].