Tilsl. und. sluk strøm

Indstiller, om Bluetooth-forbindelser skal accepteres fra en smartphone, mens kameraet er slukket. Når [Tilsl. und. sluk strøm] er indstillet til [Til], kan du gennemse billeder på kameraets hukommelseskort og overføre billeder fra kameraet til en smartphone ved at betjene smartphonen.

 1. MENU → (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Tilsl. und. sluk strøm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til :
Accepterer Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.
Batteriniveauet nedbrydes gradvist, mens kameraet er slukket. Hvis du ikke vil bruge [Tilsl. und. sluk strøm], skal du slukke for det.
Fra :
Accepterer ikke Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.


Sådan gennemses/overføres billeder på smartphonen


Forudgående klargøring

 1. Vælg Menu → (Netværk) → [Bluetooth][Bluetooth-funktion][Til]på kameraet.
 2. MENU → (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Tilsl. und. sluk strøm][Til].
 3. Vælg MENU → (Netværk) → [Bluetooth][Parring] på kameraet for at få vist skærmen for parring.
 4. Start Imaging Edge Mobile på smartphonen, og vælg derefter det kamera, som skal parres, på [Fjernbetjent kamerastrøm TIL/FRA]-skærmen.


Betjeninger

 1. Sluk for kameraet.
 2. Vælg [Fjernbetjent kamerastrøm TIL/FRA] i Imaging Edge Mobile.
 3. Vælg kameraet på [Fjernbetjent strøm TIL/FRA]-skærmen for at tænde for kameraet.
  • Når der tændes for strømmen, bliver tænd/sluk-mærket grønt.
  • De billeder, som er gemt på kameraets hukommelseskort, kan vises og er klar til at blive overført.

Bemærk!

 • Hvis smartphonen ikke betjenes i et vist stykke tid, bliver Bluetooth-forbindelsen deaktiveret. Vælg [Fjernbetjent kamerastrøm TIL/FRA] igen på smartphonen.
 • Når kameraet er tændt, skifter kameraet til optageskærmen, og forbindelsen til smartphonen afsluttes.